Cromax

Després l’evolució en 2012 , de la base bicapa cap a la nova generació de productes » Cromax® Pro «, el grup Axalta renova la seva marca amb el posicionament definitiu d’ CROMAX , una imatge més dinàmica orientada als tallers . Entre els múltiples beneficis CROMAX , ressalta la rapidesa en l’assecat i una…

Details