Per què escollim un color i no un altre en comprar el nostre vehicle?
Segons asseguren estudis com el de la Federació d’Associacions de Concessionaris de l’Automoció (Faconauto) el 75% dels espanyols prefereixen la pintura colors clars, tot i que hi ha altres factors que influeixen en la decisió final. Segons els perfils psicològics que s’extreuen d’aquests estudis podríem dir «Digues-me com és el teu cotxe i et diré com ets», per exemple:
Les classes socials altes prefereixen els colors foscos, les dones es decanten pels colors clars; els homes, pels foscos. Els nois joves trien colors vius mentre que els adults prefereixen colors més apagats.
cotxes-colors
L’estudi també analitza la personalitat del conductor segons el color de la pintura del seu cotxe:
– Negre i blau fosc. Els que escullen aquests colors busquen elegància i sobrietat. És el color elegit per als cotxes oficials i en marques com Rolls Royce o Maybach són els tons principals.
– Gris. El gris plata és un dels favorits dels espanyols. Segons Faconauto els usuaris amb més poder adquisitiu ho prefereixen per raons d’imatge mentre que els de poder adquisitiu mitjà-baix l’escullen per ser un dels colors on menys es veu la brutícia.
– Metal·litzats. Els preferits per les personalitats optimistes.
– Blanc. Característic de conductors alegres i pràctics, que o bé no acaben de decidir-se per un color en concret o escullen el blanc perquè sol ser el més econòmic dels oferts per les marques més de ser un to molt fresc que no guarda la calor durant l’estiu .
– Vermell i blau intens. Els preferits de les persones enèrgiques i dinàmiques, pel que solen ser els escollits per als cotxes esportius de luxe i aquells de gammes inferiors propis de conductors joves rebels i apassionats.
El color i la seguretat
La Universitat d’Auckland, Nova Zelanda, va dur a terme un estudi analitzant els accidents que hi va haver al país durant un any i realitzant a 571 conductors la següent pregunta:
– Que color considera més visible a la carretera?
El resultat: El color amb menys percentatge de risc és el plata (13%), seguit del gris (20%), vermell (23,3%), groc (26,7%), blau (30%) i blanc ( 33,3%). Els menys segurs són el verd (60%), negre (66,7%) i marró (70%).

About the author